Informace pro nákup na splátky ESSOX

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od
společnosti ESSOX s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:
 Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet včetně možnosti podepsat smlouvu
pomocí SMS kódů.
 Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek
ESSOX.
 Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
 Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
 Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového
produktu.

A. Postup při nákupu na splátky
1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné
příslušenství ke kupovanému zboží atd.
2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu
dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
3. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz
nebo logo ESSOXu).
4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční
podpis papírové smlouvy). Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné, abyste jako žadatel o
úvěr byl majitelem účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Žádost odešlete ke zpracování.
5. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem
většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího
pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
6. E-mail s kladným výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Dále jsou v emailu
informace podle zvoleného způsobu podpisu smlouvy. Postupujte dle těchto instrukcí, aby došlo ke správnému
podepsání smlouvy.
7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole, který
informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.
Výhody SMS podpisu
 Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)
 Podepsaní smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
 Úspora času, rychlost vyřízení v rámci hodin
 Nemusíte si nic tisknout
 Jednoduché vyřízení
 Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či
společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

B. Kdo může o úvěr žádat:
 Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
 zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
 důchodce – invalidní nebo starobní
 mateřská / rodičovská dovolená
 fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce
 Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární
zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!
 platný Občanský průkaz
 druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny
U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:
 Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení
stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)
 Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky
(pokud je důchod vyplácen na poště)
 Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku
 OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání
daňového přiznání
 Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z  www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně
všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

D. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v
případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela
doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým
smlouvám sepsaných na fyzické osoby.
varianta EXTRA:
 vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
 pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 pojištění pro případ smrti pojištěného
varianta KLASIK:
 vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 pojištění pro případ smrti pojištěného
varianta SENIOR OPTION:
 vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 pojištění pro případ smrti pojištěného

E. Nabídka splátkových produktůVzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.
V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.
Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.
Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 25 let a
patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

F. Další důležité informace
Společnost cyklobella.cz s.r.o. je registrována jako Vázaný zástupce. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru
osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském
úvěru.
Společnost cyklobella.cz s.r.o. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným
poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní údaje zprostředkovatele:
cyklobella.cz s.r.o.
Křenová 42
602 00, Brno
Telefon: +420 547 212 482
E-mail: info@cyklobella.cz

Kontaktní údaje poskytovatele:
ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice
Tel: +420 389 010 422
E-mail: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost cyklobella.cz s.r.o. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o
spotřebitelském úvěru.
Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je
pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové
službě.
Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

Řešení stížností
Prioritou společnosti cyklobella.cz s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.
Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním
našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:
Aleš Jurák, cyklobella.cz@cyklobella.cz.cz , cyklobella.cz s.r.o., Sloupského 1197, 686 01 Uherské Hradiště.

Mimosoudní řešení sporů
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi
věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací
naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz
Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz 

Orgány dohledu:
Česká národní banka (ČNB)
Kontaktní údaje:
Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Tel: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
www.cnb.cz